/gallery/trubkymed.jpg

Něco o měděném potrubí

VLASTNOSTI MĚDĚNÝCH TUBEK, TEPELNÁ IZOLACE, ULOŽENÍ TRUBEK, SPOJOVÁNÍ TRUBEK, OTOPNÉ SOUSTAVY

Něco málo o měděném potrubí

VLASTNOSTI MĚDĚNÝCH TUBEK

Materiál trubek je fosforem dezoxidovaná měď, která má podle normy ČSN EN 1057 kvalitu Cu DHP. Trubka se zhotovuje z mědi o čistotě větší než 99,9 %, bod tání je 1083 °C, tepelná vodivost je 339 W/m.K a hustota 8900 kg/m3. Trubky se vyrábějí v různých druzích tvrdosti (měkká – R220, polotvrdá – R250, tvrdá – R290). Měděné trubky je možné ohýbat ručně nebo za pomoci ohýbačky. Měkké trubky se ohýbají ručně nebo ohýbačkou za studena. Polotvrdé trubky se ohýbají ohýbačkou za studena. Tvrdé trubky jsou za studena neohýbatelné.

TEPELNÁ IZOLACE

Měděné trubky musíme většinou tepelně izolovat, kromě soustav, které vedou plyn nebo stlačený vzduch. Trubky vedoucí studenou vodu izolujeme proti orosení a ohřevu, trubky pro teplou vodu chráníme proti ochlazení. K ochraně proti orosení stačí izolace menších tlouštěk, ostatní rozvody se opatřují důkladnější tepelnou izolací. K dostání jsou již izolované trubky, splňující hodnoty uvedené v normách. Trubky vedené ve vrstvě tepelné či zvukové izolace v konstrukci podlahy nemusíme nijak zvláš» izolovat. Rozvody systému podlahového vytápění se neizolují. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat dodatečné izolaci v místech spojů.

ULOŽENÍ TRUBEK

Uložení trubek je dvojího druhu: posuvné nebo pevné. K uložení lze koupit příchytky z plastu, mědi a oceli. U ocelových příchytek musíme dbát na to, aby se přímo nedotýkaly mědi, protože účinkem vlhka dojde k elektrochemické korozi, která zničí příchytku. V tomto případě je vhodné dát mezi příchytku a trubku pryžovou vložku.

SPOJOVÁNÍ TRUBEK

Při montáži měděných trubek se používá kapilární pájení, lisování nebo spojky s přesuvnými maticemi se zářeznými nebo přítlačnými kroužky. Nejrozšířenější formou spojování trubek je v dnešní době kapilární pájení. To se provádí měkkým nebo tvrdým pájením. Svařované spoje se používají zřídka, protože svařování měděných trubek vyžaduje velkou praxi (pro nízký bod tání a velkou tepelnou vodivost se trubka lehce propálí). Jen zřídka se používá šroubení se svěracím kroužkem, trubkové spojky, přírubové spoje, závitové spoje. Dnes je nejvíc rozšířeno spojování lisováním, které se dá provést velmi rychle (jeden spoj za 4-6 s), ale použité tvarovky jsou cenově nákladnější než tradiční tvarovky. Již zmínění spoje jsou rozděleny na dvě skupiny: - rozebíratelné spoje: závitové, šroubení se svěracím kroužkem, trubkové spojky, přírubové spoje, - nerozebíratelné spoje: pájení, svařování, lisování.

OTOPNÉ SOUSTAVY

Při vytváření potrubních soustav je nutné se vyhnout přímému spojení měděných a ocelových trubek nebo zařízení. V takovém případě je nutné mezi spojované kov zařídit „izolační článek“. V otopných soustavách mezi ocelové otopné těleso a měděnou trubku je třeba zařadit izolační článek z bronzu, z mosazi anebo z poniklované mosazi. V případě hliníkového otopného tělesa je nutné osadit kadmiované mezišroubení, k tomuto šroubení připojit montážní prvek z bronzu, z mosazi či poniklované mosazi a až potom měděnou trubku. V případě použití ocelových otopných těles s otevřenou otopnou soustavou nevzniknou žádné problémy. V případě hliníkových otopných těles je možné používat jenom uzavřené otopné soustavy. V uzavřených otopných soustavách je množství kyslíku obsaženého ve vodě velmi malé a tak je nebezpečí koroze zanedbatelné. Přirozeně i u otevřených otopných soustav je třeba zamezit cirkulaci vody v expanzní nádobě a zvyšování obsahu pohlceného kyslíku ve vodě. Jestliže se do otopné soustavy dostává kyslík plynule, tak i při použití ocelových trubek dojde ke korozi ocelových konstrukčních prvků. Při montáži měděných trubek do betonu anebo rýhy v omítce, je nutné dbát na to, aby se trubky nedotýkaly přímo kyselých silikátových prvků (omítka, beton, škvárový násyp apod.). Z bezpečnostních důvodů je nutné v těchto případech navrhnout i instalovat měděné trubky s plastovým povlakem. Dnes se již i při instalaci podlahového vytápění používají převážně měděné trubky s plastovým povlakem. To vylučuje případné vniknutí agresivních mycích prostředků do struktury podlahy a napadení vnějšího povrchu měděných trubek.TOPlist